Κατάβαση ποταμού με μονοθέσιο (kayak) Στο χωριό Άλωρο γίνεται επιβίβαση για την κατάβαση του ποταμού Μογλενίτσα.
Παρέχεται απαραίτητος εξοπλισμός και συνοδοί, ενώ “οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για kayak σε παραποτάμια σημεία εξαιρετικής ομορφιάς.

Περισσότερες Δραστηριότητες

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)